Nokkos » Hoofdpagina » Welkom!

Populaire artikelen

Low Dose Naltrexone(LDN)

LDN staat voor Low Dose Naltrexone. Het is een middel om je immuunsysteem te versterken. Dit zal leiden tot minder klachten en een verbetering bij verschillende ziektes zoals MS, Lyme en schildklier a…
Voorraadwaardering

Voorraadwaardering

Voorraden zijn belangrijk voor bedrijven als ze geen voorraden hebben kunnen ze niets verkopen of niets produceren. De voorraden behoren tot zogenaamde tijdstip- of voorraadgrootheden. De omvang wordt…

Soorten kampen in Tweede Wereldoorlog

De Tweede Wereldoorlog is de grootste oorlog van de laatste 100 jaar. Door de Duitsers werden er in ons land verschillende kampen gebruikt, maar welke?
Bits of Bytes, wat houdt het in?

Bits of Bytes, wat houdt het in?

Een computer slaat gegevens op en verwerkt deze door middel van elektrische, magnetische of optische signalen. Er zijn twee soorten 1 en 0. Na mate er meer enen of nullen achter elkaar worden geplaats…
Wat waren de provo's

Wat waren de provo's

Provo is een beweging die in de jaren 60 in ontstaan. De provo werd in 1965 opgericht door onder meer Roel van Duijn (filosoof), Rob Stolk (drukker), Luud Schimmelpennink (uitvinder) en Robert Jasper…

Rood voor Rood regeling

De Rood voor Rood regeling is door de overheid in het leven geroepen om het platteland te stimuleren. Als ze dit niet doen zal het platteland steeds meer worden verpaupert.

Verschillende voornaamwoorden Engels

We kennen in het Engels vier aanwijzende voornaamwoorden. Aanwijzende voornaamwoorden zijn woorden die iets aanwijzen of aanduiden. Bezittelijke voornaamwoorden zijn voornaamwoorden die bezit aanduide…

De reserves van een onderneming

Reserves zijn ontvangsten of ingehouden bedragen wat boven de waarde van aandelen zijn, of als de activa een te hoge waarde heeft gekregen.
mijn kijk op

Opvoeders en jeugdcriminaliteit

Stelling: Bij jeugdcriminaliteit moet niet de dader worden gestraft, maar de opvoeders. Ouders zullen in sommige gevallen beter op hun kinderen moeten gaan letten.
De tien tijdvakken van geschiedenis

De tien tijdvakken van geschiedenis

De geschiedenis van Nederland is door de overheid verdeeld in tien tijdvakken. Per tijdvak zijn er enkele kenmerkende aspecten. Deze staan hier allemaal globaal uitgelegd.